Kontakt


Adresa - prevádzka:
Milchema, spol. s r.o.
Moyzesova 816
017 01 Považská Bystrica
Slovakia

Obchodný register: 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,                                         Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28894/R

Identifikačné čísla:

IČO: 47378981
DIČ: 2023869045
 

Bankové spojenie:
Banka: Tatra banka, a.s. 
Čislo účtu: 2922901656/1100

IBAN: SK51 1100 0000 0029 2290 1656
BIC  (SWIFT) : TATRSKBX

Obchodný úsek:  
zákaznícka linka - objednávky
Mobil: +421 907 036 482
E-mail: info@milchema.sk
WWW:   www.milchema.sk
        
          
Copyright Milchema s.r.o. 2013