Produkty


Obchodná činnosť spoločnosti Milchema s.r.o. je v prevažnej väčšine zameraná na spracovateľov mlieka, na domácu a farmársku výrobu.

Hlavnú tovarovú skupinu tvoria syridlá a chlorid vápenatý :
 •  tekuté miktobiálne syridlo Fromase 220 TL
 •  tekuté miktobiálne syridlo Hrudka XP200
 •  tekuté živočíšne syridlo Laktochym
 • práškové chymozínové syridlo Hansen Stick 50
 • syridlové tablety
 • nasýtený roztok chloridu vápenatého
Doplnkový tovar:
 • syrárske sady
 • syrárske formy
 • mliekarenské kultúry
 • plachty a tvarožníky
 • prírodný tekutý dym
 • taviace soli
 • syrárske vosky
 • varné nádoby
 • arómy do syrov
 • bylinky do syrov
 • doplnkový tovar
Dodanie tovaru zákazníkom realizujeme v spolupráci s prepravnou spoločnosťou Remax s.r.o.         Zásielky sú doručené nasledujúci pracovný deň po expedícii priamo na miesto určenia.
Copyright Milchema s.r.o. 2013